Stvarno Važna Kartica

Obnova Lazarevog grada u Kruševcu

Hoćemo da obnovimo Lazarev grad

Budžet:

Krečenje 100.000

Mermer 50.000